เอกสารที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการสอน

ลำดับ

ชื่อเอกสาร

ชื่อเต็ม ชื่อย่อ    
1.1 แบบเสนอขอประเมินผลการสอน แบบ ก.พ.ว. 06    pdf
1.2 แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน (สำหรับข้าราชการ) แบบ ก.พ.ว. 07  word  pdf
1.3 แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) แบบ ก.พ.ว. 07  word  pdf
1.4 แบบประเมินผลความสามารถในการสอน แบบ ก.พ.ว. 09 (ผศ., รศ.)  word  pdf
1.5 แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอน แบบ ก.พ.ว. 10 (ผศ.)  word  pdf
1.6 แบบประเมินผลเอกสารคำสอน แบบ ก.พ.ว. 11 (รศ.)  word  pdf
1.7 แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ แบบ ก.พ.ว. 13  word  pdf