190829 1

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาญี่ปุ่นจาก Okayama University ณ อาคาร SC9 วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม และมิตรภาพที่ดีเยี่ยม