191210 1

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กหน้าห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. จัดพิธีรับมอบทุนวิจัย โครงการ "การพัฒนาสารสกัดจากข้าวหอมมะลิและข้าวหอมนิลเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ความงาม เพิ่มมูลค่า สนับสนุนเกษตรกรไทย" โดยภาคเอกชน บริษัท เอเค เก้าหนึ่งกรุ๊ป(AK 91) ผู้จัดจำหน่าย สินค้าภายใต้ แบรนด์ ไฮร่าบูล นำโดย คุณ กอล์ฟ อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์, คุณ ธรรศภาคย์ ชี และ คุณ กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์  ชี ได้มาร่วมทำพิธีส่งมอบทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางท่านรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม เพื่อมอบหมายให้ห้องปฏิบัติการของ รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการวิจัยในโครงการดังกล่าว ตามลำดับ