191217 1

เห็ดกระถินพิมาน(Phellinus sp.) เพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดย คุณพีรดนย์ พักตร์เพียงจันทร์ นิสิต ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่มี อ.ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม เป็นที่ปรึกษา โดย เห็ดดังกล่าวพบว่าสามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย สามารถหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าการใช้คีโมรักษา โดยไม่มีผลข้างเคียงเหมือนคีโม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.thairath.co.th/news/local/1723036