ห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาฯ มก.ร่วมเอกชน พัฒนากลิ่นกัญชาเลียนแบบสำเร็จแห่งแรกของไทย  หวังใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

นักวิทยาศาสตร์ไทยถอดสูตรกลิ่นเลียนแบบ “กัญชา” ใช้อุตสาหกรรมอาหาร

วันที่ 13 ก.พ.2563    รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์   หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ประสบความสำเร็จ ในการถอดสูตรสารธรรมชาติในกลิ่นกัญชา หรือ เทอร์ปีน และได้ใช้เทอร์ปีนจากสารสกัดผักผลไม้หลายชนิดเข้าสูตร จนได้กลิ่นกัญชาเลียนแบบสำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  โดยได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF โดยนักวิทยาศาสตร์ด้านกลิ่น ได้ร่วมกันคิดสูตรกลิ่นกัญชาเทียม เพื่อใช้องค์ประกอบสารธรรมชาติที่มีในพืชผักผลไม้อื่นๆ มาเข้าสูตรผสม จนได้กลิ่นเลียนแบบกัญชาสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย

รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ กล่าวว่าห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่างกัญชาจริงมาจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ตามใบอนุญาตดำเนินโครงการวิจัยจาก องค์การอาหารและยา(อย) และได้ดำเนินการวิจัยหลายส่วนซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เป็นหลัก โดยสารสกัดกัญชาที่ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ สารที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของกัญชาที่กฎหมายควบคุม ที่เรียกว่าแคนนาบินอยด์ (Cannabinoids) มีจำนวนทั้งสิน 11 สาร กลุ่มสารอื่นที่พบได้ในพืชอื่นอีก 430 สาร และกลุ่มเทอร์ปีน ซึ่งเป็นสารให้กลิ่น อีก 77 สาร

นักวิทยาศาสตร์ไทยถอดสูตรกลิ่นเลียนแบบ “กัญชา” ใช้อุตสาหกรรมอาหาร

“ทีมวิจัยจึงได้ทำการสกัดเทอร์ปีน โดยเทคนิคการกลั่นด้วยไอน้ำ และได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์ด้านกลิ่นของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ซึ่งเป็นภาคเอกชนรายเดียวที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นที่ดีที่สุดในประเทศไทย ได้ทำการถอดสูตรสารสำคัญในกลิ่นกัญชาแต่ละตัว รวมทั้งสิ้น 77 ตัว พบว่า เป็นสารธรรมชาติที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มสารเสพติด และสามามารถพบสารเหล่านี้ได้ในพืชกลุ่มอื่นๆ เช่น สารไพน์นีน ที่พบได้ทั่วไปในต้นสน, ผักชีฝรั่ง, สละแหน่, สารลิโมนีน ที่ให้กลิ่นเปรียวหอม พบได้ในเปลือกส้มเขียวหวาน หรือ มะนาว, สารเทอร์พีโนลีน ที่พบได้ในพืชผักผลไม้ เช่นลูกจันทน์เทศ ใบยี่หร่า เป็นต้น ทั้งนี้  ได้ทดลองนำสารสกัดจากพืชผักและผลไม้อื่นๆ ร่วมกันกว่า 77 ชนิด มาผสมตามสูตรที่วิเคราะห์ได้จากเครื่อง GC-MS พบว่า สามารถทำกลิ่นเลียนแบบกัญชาได้สำเร็จ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยกลิ่นกัญชาเลียนแบบนี้ สามารถนำไปผสมในเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อาหาร หรือเครื่องสำอางได้

รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ กล่าวต่อว่า กลุ่มเทอร์ปีนเลียนแบบดังกล่าว ทางห้องปฏิบัติการได้ขออนุญาตเพื่อนำเข้าจนทะเบียน อย. ตามลำดับ และมั่นใจว่า กลิ่นเลียนแบบกัญชานี้ จะสามารถช่วยส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอางและประเทศได้อย่างดี ซึ่งทราบว่าในขณะนี้ ในต่างประเทศเริ่มมีการใช้กลิ่นกัญชาในหลายอุตสาหกรรม จากโครงการวิจัยนี้ จะสามารถเพิ่มอำนาจการแข่งขันด้านกลิ่นธรรมชาตจากสมุนไพรไทยในตลาดโลกได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า เพราะอะไรจึงต้องพัฒนากลิ่นเลียนแบบกัญชา รศ.ดร.วีรชัย กล่าวว่า จะเป็นช่องทางสำหรับผู้ที่ชื่นชมกัญชา แต่อยากใช้แบบถูกกฎหมาย และปลอดภัย เพราะไม่ได้เอามาจากต้นกัญชาจริง แต่เป็นการนำมาจากพืชสมุนไพรต่างๆ

นักวิทยาศาสตร์ไทยถอดสูตรกลิ่นเลียนแบบ “กัญชา” ใช้อุตสาหกรรมอาหาร นักวิทยาศาสตร์ไทยถอดสูตรกลิ่นเลียนแบบ “กัญชา” ใช้อุตสาหกรรมอาหาร

 

ที่มา:https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/119419